Gỗ tròn

Baillie Lumber có đa dạng các chủng loại gỗ tròn Bắc Mỹ. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được báo giá

Yêu cầu báo giá

Gỗ Anh Đào

Special – 4sc 18″+

Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Thích cứng/ gỗ Phong cứng

Special – 4sc 16″+
Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Hickory

Veneer – 4sc Veneer – 3sc Sawlog – 3sc Sawlog – 2sc

Gỗ Poplar

Veneer – 4sc Sawlog – 3sc Sawlog – 2sc

Gỗ Sồi đỏ

Special – 4sc 18″+
Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Óc chó

Special – 4sc 18″+
Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Sồi trắng

Special – 4sc 18″+
Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Tần bì

Special – 4sc
Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc

Gỗ Phong vàng

Veneer – 4sc
Veneer – 3sc
Sawlog – 3sc
Sawlog – 2sc